Powstaną nowe mieszkania?

Władza gminy Prudnik zgłosiła przystąpienie do narodowego programu „Mieszkanie Plus”. W związku z nim w Prudniku może pojawić się 180 mieszkań o różnorodnej formie. Wiemy już oprócz tego, w którym obszarze zlokalizowane będą bloki pod lokale mieszkalne. News o włączeniu się owej gminy do programu przekazał podczas mającej miejsce w sierpniu sesji Rady Miejskiej burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych. 

– Zaproponowałem do zabudowy działkę budowlaną o wielkości mniej więcej 6 ha położoną na ulicy Skowrońskiego obok Powiatowej Komendy Policji. Proponujemy budowę 180 lokali o przeróżnej strukturze – zapewniał burmistrz, dodając, że na otrzymanie mieszkania w Prudniku czeka na chwilę obecną 160 rodzin.

Jak długo może trwać proces przystąpienia Prudnika do tego programu? Początkowe wykazy ziem, które mają zostać włączone do Krajowego Zasobu Nieruchomości zostaną utworzone w drugiej połowie listopada. Do tego czasu władze miejscowości funkcjonujących na zasadach powiatów będą musiały przygotować i przesłać do zweryfikowania przez wojewodę bądź prezesa KZN podstawowe wykazy nieruchomości Skarbu Państwa. Po zakończeniu działań weryfikacyjnych KZN będzie ustalał, czy będzie wnioskować do odpowiedniego organu o przyłączenie do własnych zasobów konkretnych nieruchomości pod budowę bloków.

Mieszkanie Plus to krajowy program przygotowany wszystkich Polaków, jednakże początkowo ma pomóc tym, którzy nie będą mogli ubiegać się o kredyt hipoteczny na bankowych zasadach. Ma opierać się w głównej mierze o niedrogie budownictwo krajowe i spółdzielcze. Pomysłodawcy programu pragną, żeby koszt budowy lokalu mieszkalnego nie przekroczył kwoty 2-3 tys. zł za mkw. Z programu mają móc skorzystać rodziny a także ludzie samotni (single) mające do 35 lat. Głównym warunkiem jest, aby do terminu zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności kupowanego domu lub lokalu mieszkalnego, nie były właścicielami bądź współwłaścicielami drugiego domu albo lokalu mieszkalnego, a kupowane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich osobistych wymagań lokalowych.